INFO. 4 posturi disponibile la Serviciul de Ambulanţă Judeţean Mureş!

info 4 posturi disponibile la serviciul de ambulanta judetean mures

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Mureş cu sediul în Tg Mureş, str.Secuilor Martiri, nr. 16, conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 157/11.02.2019, organizează concurs/examen pentru ocuparea posturilor specifice din cadrul comitetului director de:

 • Director Medical
 • Director Economic
 • Director Tehnic
 • Asistent Sef

La concurs/examen  se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ criteriile generale şi specifice.

 1. Criterii generale comune pentru participare la concurs:
 • a)  au domiciliul stabil în România;
 • b) nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • c)  au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • d)  nu au vârsta de pensionare, conform legii.
 1. Criteriile specifice  pentru participare la concurs:
 1. pentru directorul medical:
 •     – sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 •      – sunt confirmați cel puțin medic specialist;
 •      – au minimum 3 ani vechime în specialitatea respectivă;
 •      – sunt absolvenți ai unui curs de perfecționare în domeniul managementului, organizat de o instituție acreditată, din țară sau străinătate, sau studii de masterat în domeniul management sanitar sau titlul de doctor în management;
 1. pentru directorul economic:
 •     – sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
 •     – au cel puțin 6 ani și 6 luni vechime în specialitatea studiilor;
 •     – dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu;
 1. pentru directorul tehnic:
 •       – sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil tehnic;
 •       – au cel puțin 3 ani vechime în specialitatea studiilor;
 •      – sunt absolvenți ai unui curs de perfecționare în domeniul managementului, organizat de o instituție acreditată, din țară sau străinătate, sau studii de masterat în domeniul management sanitar sau titlul de doctor în management;
 1. pentru asistentul-șef:
 •      – sunt asistenți medicali generaliști principali;
 •     – au cel puțin 5 ani vechime ca asistent medical în servicii de ambulanță;
 •    – sunt absolvenți ai unui curs de perfecționare în domeniul managementului, organizat de o instituție acreditată, din țară sau străinătate, sau studii de masterat în domeniul management sanitar sau titlul de doctor în management.

 Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere;
 2. b) copia actului de identitate conformă cu originalul;
 3. c) copia diplomei de licență sau de absolvire, după caz, conformă cu originalul;
 4. d) curriculum vitae;
 5. e) carnetul de muncă sau adeverința care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz, eliberată de Inspectoratul Teritorial de Muncă (REVISAL);
 6. f) cazierul judiciar;
 7. g) copii ale diplomelor de studii și alte acte care atestă efectuarea unor specializări, cursuri, stagii, competențe/atestate, adeverințe etc., în funcție de postul pentru care concurează, conforme cu originalul;
 8. h) declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;
 9. i) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 10. j) proiectul de specialitate.

Actele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificãrii conformitãţii copiilor cu acestea.

Dosarele pentru înscriere la concurs se pot  depune zilnic între orele 10,00 –  14,00, la sediul SAJ Mureş din Tg Mureş, str.Secuilor Martir nr.16,  Compartiment R.U.N.O.S.

Ultima zi de depunere a dosarului pentru înscriere la concurs este data de  01.10.2019 ora 14,00.

 Relaţii suplimentare la telefon 0265 213061, avizier sau site-ul www.ambulantamures.ro.

Concursul/examenul cuprinde următoarele probe de evaluare:

 1. testul– grilă de verificare a cunştinţelor din legislaţia specifică postului;
 2. susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;
 3. interviul de selecţie.

Locul desfăşurării probelor:

Sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Mures din Tg Mureş, str. Secuilor Martiri, nr.16, jud. Mureş.           

Calendarul de desfăşurare al concursului:

Concursul se desfăşoară la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Mureş, din Tg. Mureş, str. Secuilor Martiri , nr.16, astfel: 

 • 09.2019 – 01.10.2019 – Depunerea dosarelor
 • 10.2019 ora 10,00 – Selecţia dosarelor
 • 10.2019 până la ora 15,00 – Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor candidaţilor
 • 10.2019 până la ora 15,00 – Depunerea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor
 • 10.2019 până la ora 12,00 – Soluţionarea şi afişarea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor
 • 10.2019 ora 09,00 – Proba scrisă /test– grilă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului
 • 10.2019 până la ora 14,00 – Afişarea rezultatelor proba scrisă
 • 10.2019 până la ora 12,00 – Depunere contestaţii  cu privire la notarea probei scrise
 • 10.2019 până la ora 15,00 – Afişarea rezultate soluţionare contestaţii la proba scrisă
 • 10.2019 ora 09,00 – Susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului
 • 10.2019 până la ora 13,00 – Afişarea rezultatelor prezentare proiect de specialitate
 • 10.2019 până la ora 11,00 – Depunere contestaţii cu privire la notarea proiectului de specialitate
 • 10.2019 până la ora 15,00 – Afişarea rezultate soluţionare contestaţii la proba susţinerea proiectului de specialitate
 • 10.2019 ora 09,00 – Interviul de selecţie
 • 10.2019 până la ora 14,00 – Afişarea rezultatelor la interviul de selecţie
 • 10.2019 până la ora 10,00 – Afişarea rezultatului final
 • 10.2019 până la ora 10,00 – Depunerea contestaţii rezultat final
 • 10.2019 până la ora 13,00 – Afişarea rezultatelor soluţionare contestaţii rezultate finale
 • 10.2019 până la ora 15,00 – Afişare rezultate concurs – ADMIS/ RESPINS.

Aceasta stire este preluata.

Sursa articolului: INFO. 4 posturi disponibile la Serviciul de Ambulanţă Judeţean Mureş!

Credit autor: ms.

Recomandate

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.